Nyhedsbrev nr. 6 august 2023 Årgang 19

Læs sidste nye nyhedsbrev fra Holbæk Lærerkreds her

Nyhedsbrev nr. 6 august 2023 årgang 19

 • Landspolitiske udmeldinger på skoleområdet

 • Mentorordning ...
  ... en god start for nye kolleger

 • Økonomisk prioritering af folkeskolen i Holbæk Kommune

 • Frihedsforsøget – nu med (for) store forskelle på skolerne

 • Mange udskiftninger på lederniveau kan mærkes negativt på kontinuiteten

 • Fritvalgstillæg – kommer det derhen, hvor jeg gerne vil?

 • Kursusdeltagelse påvirker bemandingen på
  kredskontoret

Emner

Målgruppe