Ledige

I Kredsen arbejder vi på, at give alle ledige gode muligheder – vi kan give rådgivning, det er muligt at søge om kontingentnedsættelser og vi holder forskellige former for møder og aktiviteter, der henvender sig til ledige medlemmer.
Vi er også interesserede i og arbejder for, at ledige har mulighed for at mødes, fx for at danne netværk, udveksle erfaringer, høre om uddannelses- og evt. jobmuligheder m.m.