Arbejdsmiljørepræsentanter

Alle på en arbejdsplads har en arbejdsmiljørepræsentant.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever problemer omkring dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.