Nyhedsbreve

News
Nyhedsbrevet er hurtig information til medlemmerne om aktuelle emner, forhandlinger og tiltag som vedrører kredsens medlemmer.

 

Klik her for at finde Nyhedsoversigten.

Her finder du et link til en nyhedsoversigt over de nyhedsbreve Holbæk Lærerkreds har sendt ud til medlemmerne.

Der bliver sendt nyhedsbrev ud ca. 10 gange om året, eller når der er aktuelle ting og emner kredsstyrelsen gerne vil orientere medlemmerne om. 

Du får tilsendt nyhedsbrevet pr. mail. Tjek på "min side" om vi har din aktuelle mailadresse (hvis du ikke modtager nyhedsbrevet).