Nye Medlemmer

Ønsker du at blive indmeldt i Danmarks Lærerforening

Indmeldelse i Danmarks Lærerforening sker via hovedforeningens hjemmeside. Hvor en indmeldelsesblanket udfyldes og sendes elektronisk.

Nedenfor finder du linket til dlf.org, hvor indmeldelsesblanketten findes

LinkVelkommen som medlem af Holbæk Lærerkreds.

 

På kredsstyrelsens vegne skal vi hermed byde dig velkommen som medlem af Holbæk Lærerkreds og hermed i det fagpolitiske fællesskab.

På hvert arbejdssted er der valgt en tillidsrepræsentant, som snarest vil holde et møde med dig og gennemgå dine ansættelses-, ferie- og organisationsforhold m.v..

Hvis du får brug for rådgivning om ansættelsesmæssige forhold, er du altid velkommen til at henvende dig til kredsen eller tillidsrepræsentanten. Vi skal anbefale, at du først rådfører dig med tillidsrepræsentanten inden henvendelsen til kredsen, hvis det drejer sig om spørgsmål vedr. arbejdstiden, da det er tillidsrepræsentanten, der har indgået de lokale aftaler på arbejdsstedet.

Holbæk Lærerkreds udsender med jævne mellemrum ”Nyhedsbrevet”, som din tillidsrepræsentant sørger for, at du modtager enten elektronisk eller via opslag på arbejdspladsen.

Holbæk Lærerkreds er tilmeldt central kontingentopkrævning. Du vil derfor modtage et girokort fra DLF/Vandkunsten med mulighed for, at tilmelde dig PBS.

Med venlig hilsen

052 Holbaek_Nyt